Iné

Projekty, v ktorých ĈEJ nie je oficiálne partnerom, ale napriek tomu posiela svojich členov na rôzne podujatie v rámci spolupráce s ostatnými krajinnými sekciami.