Výbor

Předsedkyně

Paulína Jalakšová

Hlavnou časťou môjho života (samozrejme okrem esperanta) je inžinierske štúdium financií a behaviorálnej ekonómie na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Okrem počítania peňazí ma bavia aj umeleckejšie záležitosti ako je kreslenie a písanie. Momentálne sa tiež snažím zlepšiť aj v športovej morálke pomocou lezenia po stene a tenisu. Bavia ma aj jazyky a v súčasnosti sa snažím zdolať nemčinu na Duolingu.

Ja a esperanto sme dobrí kamaráti od leta 2015, kedy som sa zúčastnila Letnej školy (SES) v Martine. Odvtedy sa to zbehlo veľmi rýchlo. Stala som sa podpredsedníčkou SKEJ a potom hlavne predsedníčkou ĈEJ. Najnovšie aj pracujem pre TEJO, ktoré som okrem reprezentovala napríklad v Európskom mládežníckom fóre. Esperanto mi dalo príležitosť mnohé sa naučiť, vidieť rôzne krajiny, spoznať zaujímavých ľudí a veľa iného. Už sa teším na ďalšie veci, ktoré mi prinesie.

Místopředseda

Václav Zouzalík

Narodil jsem se v roce 1992. Esperanto jsem objevil v roce 2008 a tři roky později jsem se zúčastnil prvního esperantského setkání. Vidět jste mě mohli na Letní škole esperanta (2011–2019), Konferenci o využití esperanta ve vědě a technice 2012–2018 a na Centreju 2014–2018. Kromě esperanta jsem také v letech
2009–2012 působil jako dobrovolník v Salesiánském středisku mládeže v Českých Budějovicích, od roku 2007 přispívám do projektů nadace Wikimedia Foundation (Wikipedie, Wikidata, atd.) a od roku 2012 jsem studoval na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Pokladnice

Veronika Venislovas

Jsem z Maďarska, ale byla jsem dost šílená, abych se před pár letech přestěhovala do Česka. Studuju Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze, a kromě toho mě zajímají jazyky, detektivky, feminismus, opery a mnoho dalších věcí. V esperantském hnutí se pohybuji od 2013. Než jsem se stala pokladnikem, organizovala jsem hlavně akce v Maďarsku a reprezentovala jsem Maďarskou esperantskou mládež (HEJ) ve Světové esperantské mládežnické organizaci (TEJO).