Pozvánka na Valné zhromaždenie Českej esperantskej mládeže

Milí členovia a sympatizanti Českej esperantskej mládeže,

V mene súčasného vedenia organizácie, by som Vás týmto chcel pozvať na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 10.12.2017 o 14:00 v Prahe (presná adresa: Jirečkova 5, Praha 7, Česká Republika).

Predbežné body programu VZ sú nasledovné:

 1. Otvorenie VZ súčasným predsedom organizácie + kontrola uznášaniaschopnosti
 2. Odsúhlasenie programu – pridanie a odobranie bodov na poslednú chvíľu
 3. Správa výboru o činnosti v roku 2017 (vrátane finančnej správy a hodnotenia spolupráce s jednotlivými členmi)
 4. Správa revíznej komisie o činnosti v roku 2017
 5. Predstavenie kandidátov do výboru a revíznej komisie (posledná možnosť kandidatúry na poslednú chvíľu)
 6. Voľby do predsedníctva:
  1. Výbor
   • Predseda
   • Podpredseda
   • Pokladník
   • 2 dodatoční členovia výboru
  2. Revízna komisia
   • Voľba jej 3 členov
 7. Pracovné skupiny
   • Strategický plán – 2018-2020
   • Projekty E+
   • Iné
 8. Priestor na záverečnú diskusie
 9. Ukončenie Valného zhromaždenia predsedom organizácie

 

Kandidatúry do predsedníctva

Odporúčame záujemcom o miesto v predsedníctve aby svoje kandidatúry posielali predom na mail organizácie (mladez.esperanto@gmail.com), v ktorom pripoja motivačný list a životopis (ideálne v esperante).

Účasť na VZ

VZ sa môže zúčastniť každý sympatizant organizácie, či už ako jej oficiálny člen alebo pozorovateľ za podmienky podpísania prezenčnej listiny. Zúčastniť sa môžete buď fyzicky na vyššie uvedenej adrese, alebo „online“ (SKYPE, Hangouts, atď) – prosím predom nás o tom informujte v súkromnej odpovedi na tento e-mail. Vo voľbách môže hlasovať každý, kto zaplatil členský poplatok najneskôr do začiatku konania VZ a riadne vyplnil prihlášku do organizácie.

V prípade akýchkoľvek dotazov sa neváhajte na nás obrátiť,

Tešíme sa na Vašu účasť,

V mene predsedníctva ĈEJ,

Léon Kamenický (Predseda)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code