Lekce kurzu

Kurz probíhá podle učebnice Theodora Kiliana. Na této stránce najdete materiály k jednotlivým lekcím.

1. lekce – výslovnost
(8. 10. 2015, klubovna Ve Smečkách 25)

Probráno: abeceda, výslovnost

2. lekce – Co je to?
(22. 10. 2015, U Skřetů)

Probráno: číslovky, podstatná jména, množné číslo, kio, tio

3. lekce – Jaké je to?
(5. 11. 2015, U Houmra)

Probráno: přídavná jména, zjišťovací otázky, předpona mal-, člen, kia, tia

4. lekce – Kde je to?
(19. 11. 2015, U Skřetů)

Probráno: předložky, složeniny, dělení slov

5. lekce – Co dělá?
(3. 12. 2015, čínská restaurace na Manichách)

Probráno: přítomný čas, pády, jména, osobní zájmena, přípony -in a -il

6. lekce – Včera, dnes a zítra
(17. 12. 2015, klubovna Ve Smečkách 25)

Probráno: infinitiv, minulý čas, budoucí čas, rozkazovací způsob

7. lekce – Jak…?
(14. 1. 2016, Na Tý louce zelený)

Probráno: příslovce, tabulková slova, ajn, označení směru

8. lekce
(28. 1. 2016, U Skřetů)

Probráno: ĉi, přípony -aĉ, -ĉj, -nj, předpona sub-

9. lekce – Příbuzní
(11. 2. 2016, Pod Vyšehradem)

Probráno: předpony bo-, ge-, pra-, zápor, přivlastňování

10. lekce – Počty
(25. 2. 2016, Šedý pes)

Probráno: tvorba čísel, číselná slova, předložka po, přípony -on, -obl, -op, stupňování

11. lekce – Pohyb
(10. 3. 2016, U Skřetů)

Probráno: předložky vyjadřující místní a pohybové vztahy, univerzální předložka „je“

12. lekce
(7. 4. 2016, U Skřetů)

Probráno: předložky de, da, přípony -an, -il, -ar, -aĵ, zájmeno „oni“

13. lekce
(21. 4. 2016, Kulový blesk)

Probráno: přípony -et, -eg, -em, -uj, psaní jmen, zkracování slov

14. lekce
(5. 5. 2016, Šedý pes)

Zatím neproběhla