Esperantská mládež ve světě

Vo svete existuje mnoho mládežníckych esperantských organizácií a skoro všetky sú zjednotené pod jednou organizáciou, ktorá sa volá TEJO.

Celosvetová esperantská mládežnícka organizácia (TEJO) je organizácia mládežníkov hovoriacich esperantom s jednotlivými členmi krajinných sekcií z približne 40 krajín. Sídlo organizácie sa nachádza v Rotterdame, Holandsko.

TEJO organizuje Medzinárodný kongres esperantskej mládeže, každý rok na inom mieste vo svete. Na ostatných mládežníckych stretnutiach sa TEJO podieľa rôznymi seminármi a školeniami venovaným rôznym témam. TEJO vydáva časopis Kontakto a internetový buletín TEJO Aktuale. K najznámejším projektom TEJO patrí Pasporta Servo – sociálna sieť spájajúca ľudí, ktorí ponúkajú bezplatné ubytovanie a pohostenie vo vlastných domoch a taktiež tých, ktorí by chceli využiť túto možnosť. Organizácia bráni kultúrne bohatstvo jazykovej rôznorodosti, ľudské práva a hlavne jazykovú stránku a celosvetové dorozumievanie pomocou ľahkej dostupnosti k medzinárodným kontaktom.

Viac informácií o TEJO a krajinných sekciách nájdete tu.