Nejlepší metody vyučování

„Nejlepší metody vyučování“ je nový projekt, kterého se účastní mnoho esperantských organizací z různých zemí: GEJ (Německo), TEJO (Nizozemsko), Esperantská asociace Trento (Itálie), Esperantské kulturní centrum v Toulouse (Francie), E@I (Slovensko), Bělostocká esperantská asociace (Polsko) a Česká esperantská mládež (Česká republika). Projekt je financovaný Evropskou unií.

Projekt sestává ze 4 setkání, z nichž jedno se právě uskutečnilo v Trentu, Itálii od 6. do 8. října. První setkání můžeme označit za organizační, nezúčastnili se ho ti, kteří se budou během projektu vzdělávat. Přišli reprezentanti všech zmíněných organizací, aby spolu prodiskutovali detaily projektu a promysleli doposud nedohodnuté oblasti projektu. Můj popis bude obsahovat množství informací, o tom jak jsme se dohodli během tohoto pracovního setkání. Ostatní tři setkání se uskuteční na konci prosince ve Štětíně (Polsko) během Mládežnického esperantského týdne (JES), v Toulouse v březnu a v červenci během Letní školy esperanta (SES). Tato setkání už nebudou organizační, jejich cílem bude vyškolit nové učitele esperanta. Školitelé jsou mladí, avšak zkušení učitelé esperanta se znalostí vyučování, metodologie, didaktiky, pedagogiky a jazykovědy. Důležitou podmínkou účasti je dobrá znalost esperanta (minimálně úroveň B2). Další podmínkou jsou zkušenosti s vyučováním. Naším cílem je, aby polovina účastníků byla hodně nadšená ohledně vyučování, ale navzdory tomu nemusí mít hodně zkušeností s vyučováním. Právě tento nedostatek bude vyvážený druhou polovinou účastníků, kteří už mají zkušenosti, ale chtěli by si je zlepšit a probrat do větší hloubky. Výběr správných účastníků bude podmíněný druhou částí přihlašovacího procesu: zaslání životopisu a motivačního dopisu a k tomu rozhovor přes Skype. Prioritou je aby na konci měli účastníci posílené svoje schopnosti a rovněž aby získali sebevědomí. Taktéž využijí svoje získané vědomosti k osobnímu růstu, aktivitě v organizaci, jakož i při zlepšování vyučovacího procesu.

Během projektu bude rovněž vytvořena stránka instruado.esperanto.cz, která bude sloužit jako pomůcka pro budoucí učitele. Jejím cílem nebude pomáhat jen účastníkům školení, ale i potenciálním budoucím učitelům esperanta. V projektovém plánu je napsáno, že tato stránka má obsahovat informace o projektu, ale i vodítka pro budoucí učitele s různými materiály, určenými pro vyučování. Vodítka pro učitele bude tvořit soubor materiálu, ve kterém budou různé odborné pozadí, praktiky a rady v oblasti vyučování jazyků. Její obsah bude z velké části tvořený školiteli na základě jejich školení. To zjednoduší učení se účastníků školení a tvorbu materiálů pro školitele. Je důležité vědět pro všechny účastníky, že se zaměřujeme hlavně na kvalitu, ať už u školení nebo co se týče materiálů.

Jak jsem už zmínil, stránka musí obsahovat vyučovací materiály. Náš organizační tým rozhodl, že tyto materiály nebudou tvořeny, aby byly konkurencí jiným stránkám nebo jiným zdrojům učebních materiálů, ale cílem bude jejich ucelení. Přemýšlejíce o tomto tématu, které materiály chybí v esperantu, jsme zjistili, že jsou to pravděpodobně zvukové nahrávky, videa a úlohy pro tyto materiály. Během celého školení se budeme soustředit na nahrávání zvukového materiálu a videí, na základě čehož vytvoříme pro ně různé úlohy, a všechno bude nahrané na stránku projektu pro budoucí použití, kde to budou moci všichni, kteří budou mít chuť vyučovat, využít zdarma. Materiály budou vytvořeny pro jazykové úrovně A1 až B2 na základě seznamu témat ze zkoušek Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků. Co se týče témat školení, tak to pravděpodobně budou tato témata: vyučování esperanta, veřejný projev, kulturní
rozdíly, typy žáků, Společný evropský referenční rámec, esperantská kultura a hnutí, metodologie, přehled existujících esperantských materiálů, citlivé body gramatiky, typy kurzů, plán hodiny, tvorba pomůcek pro vyučování, vizualizace, hry, didaktika, vyučování na dálku, „udržitelnost vzdělanosti při vyučování“, reklama a zpětná vazba. Projekt nemá za úkol naučit účastníky v průběhu jednoho roku všechny materiály, které se obvykle učí čtyři roky, ale jeho cílem je odevzdání určitého přehledu pro postupné zdokonalování se účastníků. Pokud máte chuť přihlásit se na další setkání projektu, neváhejte a přihlaste se hned!

SZILVA Szabolcs
25.10.2017

One thought on “Nejlepší metody vyučování

  1. Josef Vojáček

    Výuku nejlepších metod vyučování jistě budou zajišťovat nejlepší učitelé. Zkusím odhadnout, že z Německa by to mohla být Zsofia Korody, z Nizozemska Katalin Kovats, z Francie její manžel Silvain, z Itálie nevím, ze Slovenska Fejfi nebo/a Stano Marček, z Polska Ilona Koutny nebo spíš profesorka Jagelonské Univerzity v Krakově, jejíž jméno si momentálně nevybavuji, případně někdo úplně jiný. Je možné, že to budou mladší učitelé, které snad neznám.

Napsat komentář: Josef Vojáček Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code