Estraro

Prezidanto

Paulina Jalakšová

Mia unua E-renkontiĝo kiun mi partoprenis estis Julie en 2015. Pli precize estis la Somera Esperanto Studado en Martin, Slovakio. La aranĝon mi partoprenis ĉar la tiama prezidanto de ĈEJ, vicprezidanto de SKEJ kaj mia samklasano de la universitato en unu persono Léon, konvinkis min ke estos unu el miaj plej bonaj spertoj en mia vivo. Dum la semajno, mi atendis kurson por komencantoj kien mi havis mojosan instruiston. Dank al li mi vekis pli grandan scivolemon pri la lingvo kaj ĝia movado. Samtempe mi renkontis multajn novajn interesajn homojn el kiuj ĉiuj estis vere inspiraj

Mia sekva Esperanta aranĝo estis ĈAR kiu okazis en Liptovo. Tiam mi iĝis membro de la estraro de SKEJ. Ekde tiu momento, nia ĉefa tasko devenis organizado de la Universala Kongreso de 2016 kiu estis en Nitro, Slovakio. Mi prizorgis tien la vesperan programon kadre de la Junulara Programo. Estis tre turmenta semajno, sed mi vere ĝuis ke mi povis parto de io simila. Mi pensas ke partoprenantojn amuzadis same kiel mi.

Ĉijare mi iĝis la vicprezidantino de ĈEJ. Mi esperas, ke mi faros mian laboron ege bone kaj mi helpos disvastigi niajn ideojn.

Vicprezidanto

Léon Kamenický (Schnelldorfer)

Mi estas Léon (20) kaj mi aktive regas esperanton dum pli ol 3 jaroj. Antaŭ du jaroj mi estiĝis vicprezidanto de Slovakia Esperantista Junularo, kiam ĝi estis preskaŭ nefunkcianta. Mi rimarkis ke simile neaktiva estas ankaŭ Ĉeĥa Esperanto-Junularo kaj mi decidis antaŭ unu jaro kandidatiĝi kiel prezidanto de la organizo. Komence estis malfacila, mi ofte batalis kun malsperto, kiun mi havis kun gvidado de grupo kaj akompanis min ankaŭ malcerteco asociita kun timo, kion aliaj pensos pri miaj ideoj kiujn mi ŝatus kunporti. Post pluraj internaciaj renkontiĝoj, kiujn mi partoprenis ankaŭ dank‘ al la subteno de TEJO kaj FoJE mi komprenis, kio signifas labori kun junuloj kaj mi ankaŭ eksciis kiel estro de moderna junulara organizo devus sinteni sin rilate al problemoj, projektoj kaj ĝenerale pri aktivecoj de ĝi. Tamen, mia aktiveco ne finas nur je esperanta nivelo, sed mi ankaux strebis reprezenti nian organizon kaj ideojn en internaciaj forumoj kaj renkontiĝoj.

Dum mia dua periodo de estreco en ĈEJ mi ŝatus koncentriĝi pri subteno de niaj aktivaĵoj kaj tiel krei junan kaj dinamikan organizon. Mi ankaŭ subtenos kreadon de diversaj laborgrupoj, kiuj pli profunde laborus pri niaj demokrataj ideoj kaj ilia disvastigado. Mi ankaŭ dediĉos ne nur tempon por propra trejnado, sed ankaŭ sukcesi ke miaj kunestraranoj estu motivitaj lerni novajn aferojn.

Io de mia persona vivo: Mi studas en la Karola Universitato, laboras en homaj rimedoj en Prago kaj ege ŝatas dormi

Visaĝlibro: Léon Schnelldorfer

LinkedIn: https://cz.linkedin.com/in/schnelldorferleon

retpoŝtadreso: leon(punkto)schnelldorfer(ĉe)tejo(punkto)org

Kasisto

Tomáš Stano

Mi estas Tomáš(21), devenas el Slovakio, sed nuntempe mi loĝas jak studas en Brno.

Mi esperantiĝis antaŭ dům JES en Szczawno-Zdrój. Post iu tempo mi helpis kiel helpanto dum ambaŭ SES-oj en 2014 en Nitro kaj Koltiŝevo (Rusio). Dum SES en Nitro li iĝis membro de estraro de SKEJ jak mi membras en estraro de SKEJ ĝis nun. Nuntempe mi ankaŭ membras en estraro de ĈEJ jak en ambaŭ organizoj mi prizorgas merkatikon. Mi helpis kun organizado de Junulara Programo, kiu okazis dům UK 2016 en Nitro.

Se vi havus iujn problemojn kun la retpaĝo aŭ kun FB-artikoloj (gramatiko, enhavo, ktp.) ne hezitu kaj skribu al mi ĉe mia retpoŝtadreso, kiu estas skribita suben :)

Visaĝlibro: Tomas Stano

retadreso: tomasstano95(ĉe)gmail(punkto)com

Estrarano

Vít Guiglielmo Mišurec

Mi naskiĝis la 1-an de junio 1993 en Prago al miaj esperantaj gepatroj. Do mi povus diri, ke mi estas denaska esperantisto, ĉar mi ielmaniere agas en Esperantio denaske. Sed lerni la lingvon mi komencis, kiam mi havis 8 jarojn. Por lerni Esperanton mi vizitis tendaron en Lančov, uzadis paĝaron www.lernu.net kaj ĉion, kion mi ellernis, mi uzadis por babili kun esperantistoj en la babilejo Ĝangalo. Poste venis mia unua vojaĝo por kapti spertojn al Hungario, kaj de tiam mi lernis Esperanton nur babilante. Kiel infano mi ofte partoprenis Renkontiĝon de Esperanto-Familioj, nuntempe mi partoprenas diversajn grandajn aŭ etajn renkontiĝojn. En la normala vivo mi studas italan liceon en Prago, ofte vojaĝas ĉien kaj mi interesiĝas pri multaj aferoj… Pli bone ne nomi kion :-)

Skribu al mi per: esperanto(punkto)vit(ĉe)volny(punkto)cz