Iné

Akcie v Českej republike:

Počas každého roka sa uskutočňuje veľa akcií, preto Vám odporúčame, pre lepší prehľad, navštevovať nasledovné stránky: E-mental´ a ĈES.

Akcie na Slovensku:

SES – Letná škola Esperanta – odporúčame

TER – Celoslovenské esperantské stretnutie

Akcie vo zvyšku sveta:

Všetky ostatné udalosti môžete nájsť na nasledovných stránkach: eventoj.hu alebo TEJO-stránku.