Akce

Počas celého roka sa koná mnoho esperantských akcií v rôznych častiach sveta. Lepší prehľad o podujatiach vo svete nájdete na stránke TEJO alebo sledujte kalendár na našej stránke.

V Česku je v posledných rokoch tradíciou, že sa každoročne koná podujatie Centrejo. Viac informácií o Centrejo nájdete tu.