Esperantská mládež ve světě

Ve světe existuje mnoho mládežnických esperantských organizací a skoro všechny jsou sjednocny pod Světovou esperantskou mládežnickou organizací (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, TEJO).

Světová esperantská mládežnická organizace sdružuje mladé mluvčí jazyka esperanto s regionálními sekcemi v přibližně 40 zemích. Sídlo organizace se nachází v Rotterdamu (Nizozemsko).

Mapa regionálních sekcí Světové esperantské mládežnické organizace

Česká esperantská mládež přirozeně nejúžeji spolupracuje se sousedními mládežnickými organizacemi: Slovenskou esperantskou mládeží, Polskou esperantskou mládeží a Německou esperantskou mládeží.

Světová esperantská mládežnická organizace organizuje Mezinárodní kongres esperantské mládeže (Internacia Junulara Kongreso, IJK), každý rok v jiném městě. Na ostatních mládežnických setkání se podílí různými semináři a školeními na různá témata. Vydává časopis Kontakto a internetový buletin TEJO Aktuale. K nejznámnějším projektům TEJO patří Pasporta Servo – sociální síť spojující lidi, kteří nabízejí bezplatné ubytování a pohoštění ve vlastních bytech a domech s těmi, kteří chtějí této možnosti využít. Organizace brání kulturní bohatství jazykové rozmanitosti, lidská práva a celosvětovou komunikaci pomocí snadné dostupnosti mezinárodních kontaktů.