Zpráva o úvodním školení dobrovolnického vyučování v rámci projektu Erasmus+ během JES 2017 v Polsku

Během mládežnického setkání JES 2017 bylo uspořádáno školení pro lidi, kteří chtějí vyučovat esperanto. Školení trvalo tři dny a bylo velmi intenzivní a plodné. Zúčastnilo se ho 16 lidí, z nichž někteří už jsou učiteli různých jazyků. Naši školitelé — Jana Kamenická a Szabolcs Szilva — si rozdělili témata a vedli je jeden po druhém. To pomohlo udržet dobrý rytmus během celého kurzu, což bylo důležité, protože jsme se museli naučit mnoho nových věcí.

Skoro vůbec jsme se nezabývali gramatikou, ale více se soustředili na to, jak lépe předávat informace žákům: jak pochopit potřeby žáka, jak jednat v různých situacích, co je při vyučování důležitější, jak být jasní a srozumitelní.

První úkoly byly více seznamovací než k zamyšlení. Měli jsme možnost poznat se navzájem a seznámit se. To je důležité pro příjemnější prostředí celého kurzu. Navíc naši školitelé měli možnost nás poznat, aby získali individuálnější přístup ke každému z účastníků.

Další část byla vysvětlením důležitosti zpětné vazby. Vyprávěli jsme o našich dojmech z jednotlivých kurzů, co se nám líbilo nebo nelíbilo, vzájemně ohodnotili jeden druhého a ptali se na to, co jsme nepochopili nebo o čem jsme chtěli vědět více. «Stále se učit» je důležitá vlastnost dobrého učitele.

Učili jsme se improvizovat, protože to může být potřeba i když si učitel perfektně připravil všechny pomůcky a potřeby na svou hodinu.

Učili jsme se mluvit na veřejnosti, protože dobrý učitel musí být jasný a srozumitelný a nemůže ztrácet pozornost svých žáků.

Učili jsme se jací jsou dobří učitelé a jaké jejich chyby jsou nejčastější. Také jsme se dozvěděli, že ideální učitelé neexistují a každý dělá chyby. Nicméně je nutné stále zlepšovat své schopnosti.

Ostatně dobří učitelé vždy věnují pozornost svým žákům a snaží se během své hodiny vytvořit co nejlepší podmínky. Kromě toho jsme zkusili pochopit ne jen slovní odpovědi na naše otázky, ale také „řeč těla“. Mluvili jsme o kulturních rozdílech mezi lidmi z různých zemí. Pro učitele esperanta je tato část důležitá, protože často musí vyučovat v národnostně a kulturně různorodé skupině. Proto také stojí za to alespoň částečně znát ostatní jazyky vedle svého rodného jazyka a esperanta. Je vhodné uvést žáky do esperantské kultury, tvořit cvičení s pomocí písní a básní a číst původní texty v esperantu.

Rovněž je pro učitele důležité vědět, jak se učit. Učení nesmí být nudné, ale musí být dostatečně intenzivní a časté. Pokud učitelé sami vědí, jak se učit, pomůže jim to učit jiné.

Školení samozřejmě nebylo jen teoretické. Byla také připravena různá pohybová, písemná a mluvená cvičení. Naučili jsme se, proč je nutné měnit cvičení různého druhu a že psaná cvičení jsou lepší jako domácí úkol. Když se lidé učí jazyky, musí hlavně tyto jazyky používat v mluvené podobě, a třída je perfektním místem právě k tomuto.

Během školení také školitelé ukázali, jak je dobré se v hodině chovat. Oba byli výborně připraveni, dávali pozor, aby všichni účastníci všechno správně pochopili a aby všichni měli možnost odpovědět na otázky a plnit zadané úkoly. Hodně jsme cvičili a diskutovali mezi sebou. Neměli jsme jen samostatné úkoly, ale také jsme se učili pracovat v týmu.

Po celou dobu jsme viděli příklady dobrého vyučování. Mohli jsme vidět jak je možné rozčlenit lidi do skupin, co dělat, aby všichni žáci měli možnost odpovědět na otázky, co je dobrá příprava, jaká cvičení si připravit pro oživení žáků, co dělat, aby podmínky během výuky byly dobré atd.

Na konci školení jsme měli možnost vytvořit výukové video s využitím našich nových vědomostí na základě našich připravených domácích úkolů. Školitelé nám mezitím pomohli s přípravou scénáře. Na konci školení tato videa mají pomoci začátečníkům naučit se esperanto.

Velkým úspěchem bylo, že jsme měli tak intenzivní školení, do kterého se podařilo vložit tolik různých témat během tří dnů. Účast na školení byla opravdovým potěšením a dobrou zkušeností. Dvě následující školení proběhnou během esperantských setkání ve Francii a na Slovensku.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code