Dělo se na SESu

Kde se to dělo?

Na jubilejním desátém ročníku Letní školy esperanta (v esperantu Somera Esperanto-Studado), který se konal ve slovenském městě Martin. Většina programu se odehrávala na internátu místní Farmaceutické fakulty, výuka ve vedlejší Střední průmyslové škole a výlety po blízkém i širokém okolí.

Kdy se to dělo?

Od odpoledne 11. července do oběda 19. července 2015.

Co se dělo?

Obvyklý program SES-u. Výuka rozdělená do pěti úrovní a seminář Esperantské literatury a kultury dopoledne, výlety, přednášky a kurzy odpoledne a koncerty a divadlo večer.

Mezi výlety nechyběla možnost prohlédnout si místní skanzen, Oravský hrad, Vysoké Tatry, Bojnici a hrad Strečno.

Co se týká večerního programu, první večer patřil slovenským harmonikářům, pak už se o program postarali esperantisté: B&B (dvojice učitelů Bertilo a Birke), Asorti, Tabea a Kaŝi. Vítaným ozvláštněním bylo divadelní představení „DOcela MAlého divadla“ ze Svitav, které zahrálo esperantskou verzi divadelní hry Karla Čapka R.U.R. Poslední večer proběhlo tradiční „internacia vespero“ (mezinárodní večer – pozn. red.), které patřilo amatérům i profesionálům z celého světa.

Co se nedělo?

Nuda. A z důvodu zranění jednoho z organizátorů také tradiční „Gufujo“ (esperantská čajovna – pozn. red,), které se tak změnilo z tiché místnosti pro odpočinek na hernu, schůzovnu a malý koncertní sál, což přineslo mnoho zážitků i když jiných než obvykle.

S kým se to dělo?

Letní školy esperanta se zúčastnilo 190 lidí z 25 zemí. Učitele pak tvořilo 12 osob z 12 různých zemí. Mezi účastníky se neztratili ani Češi a Moravané, kterých se se započítáním divadla DOMA zúčastnilo 26. Náš čestný člen Petr Chrdle měl přednášku o bratrech Čapkových a hrál i v R.U.R., Marek Blahuš připravil a moderoval oblíbený esperantský kvíz. Předseda České esperantské mládeže Vít Guigliemo Mišurec pomáhal v „Drinkeju“ (hospodě – pozn. red.), a Václav Zouzalík vyučoval český jazyk, kulturu a historii českých zemí a přednášel o anonymitě na Internetu.

Co se bude dít?

Bohužel ne další SES. Organizační tým neplánuje pořádat akci v příštím roce.

Co tedy dělat příští léto?

Účastnit se 101. Světového kongresu esperanta v Nitře, který se bude konat od 23. do 30. července a jeho přípravu bude mít na starosti i mnoho organizátorů letošního SES-u.

Autor: Martin Sedlák

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code