Kdo jsme

Česká esperantská mládež je organizace sdružující mladé české příznivce mezinárodního jazyka esperanto. Jejím cílem je sdružovat mladé lidi hovořící esperantem a představovat veřejnosti esperanto jakožto živý, moderní a efektivní prostředek mezinárodního dorozumívání mezi lidmi. Propaguje také jazykovou demokracii, kulturní rozmanitost a boj proti rasismu a xenofobii. Je členskou organizací zastupující českou mládež v mezinárodní organizaci esperantské mládeže TEJO.

Historie

Mladí čeští esperantisté vyvíjeli aktivitu ještě před založením České esperantské asociace (ĈEA) v roce 1969. Poté dále působili v jejím jménu, a to od roku 1982 v rámci její sekce mládeže a pod názvem Ĉeĥa Esperanto-Junularo (Česká esperantská mládež) také jako zemská sekce mezinárodní organizace TEJO. Záznamy o činnosti organizované esperantské mládeže v naší zemi je možné najít ještě v roce 1998. Krátce poté však již její činnost utichla, když neměl kdo nahradit lidi na vedoucí pozici, kteří mezitím překročili věkovou hranici 29 let či se nemohli dále aktivně účastnit z různých osobních důvodů. Mladí uživatelé esperanta však v České republice ale dále zůstávají a trvale se objevují i noví zájemci o esperanto, zvláště v souvislosti s rozmachem internetu, který umožňuje všem lidem a obzvláště pak progresivní mládeži komunikovat rychleji, levněji a efektivněji prakticky s kýmkoliv na světě, a tak se stává i motorem pro další rozšiřování esperanta.

 

Tak takhle jsme kdysi vypadali (tedy spíše naši předchůdci :-) )

 

V roce 2005 tak došlo společnou snahou tří studentů k obnově České esperantské mládeže, tentokrát již jako samostatného občanského sdružení, ačkoliv nadále intenzivně spolupracujícího s „dospěláckou“ organizací ĈEA. Cílem bylo obnovit klub české esperantské mládeže, který by měl sdružovat všechny mladé české esperantisty a zájemce o esperanto, pořádat kurzy, organizovat vlastní setkání a společné cesty na zahraniční akce, sbírat informace o esperantu a jeho využití, pomáhat lidem využívat esperanto k dopisování, cestování, přátelství a dalším účelům.

Nejdůležitější akcí každého roku je Mezinárodní kongres esperantské mládeže (Internacia Junulara Kongreso, IJK), které se koná v létě pokaždé v jiné zemi. V roce 2009 ho dokonce ve spolupráci s Německou esperantskou mládeží a Polskou esperantskou mládeží pořádala Česká esperantská mládež. Tenkrát se do Liberce sjely přes tři stovky mladých lidí z celého světa. Akci tenkrát zaštítily přední osobnosti politického i kulturního života a setkala se s výrazným mediálním ohlasem.

 

Podívejte se, jak IJK v Liberci zachytil Benny Lewis. Pochází z Irska, a v době pořízení videa se česky učil ani ne čtvrt roku! Před jeho češtinou tedy klobouk dolů! :-)

 

Současnost

Česká esperantská mládež má dnes řadu členů. Navíc svým čestným členstvím ĈEJ podpořilo několik známých osobností, které se výrazným způsobem zasloužily o rozvoj esperantského mládežnického hnutí, ať už v historii nebo i současnosti. Mezi nimi musíme zmínit bývalého pražského arcibiskupa Miloslava kardinála Vlka nebo známého teologa, psychiatra a spisovatele Maxe Kašparů.

Jak už bylo naznačeno, podařilo se nám také dostat do médií, zejména to bylo v souvislosti s 65. Mezinárodním kongresem esperantské mládeže nebo s 5. výročím znovuzaložení ĈEJ. Na ukázku uvádíme článek ze serveru lidovky.cz a novinky.cz, nebo ukázky z vysílání stanic Českého rozhlasu Radia Wave nebo Leonardo.

Každý rok se pod hlavičkou ĈEJ pořádají celostátní setkání mladých esperantistů. Se Slovenskou esperantskou mládeží jsme utvořili neformální „unii“ našich organizací pod názvem ĈeSKEJ, což je odvozeno od zkratek našich názvů – ĈEJ a SKEJ. V rámci tohoto uskupení také pořádáme různé akce.

Podílíme se na překladatelských projektech, ať už se jedná o titulky filmů, informační letáky měst a obcí, internetové stránky… Podílíme se i na publikační činnosti, například jsme se podíleli na překladu brožury Objevte esperanto nebo na propagačním filmu Esperanto je… Naši členové se angažují i na mezinárodním poli.

Externí odkazy