Účastníci projektu pokračujú v nastolenej práci a postupne sledujú kurzy už skúsených učiteľov počas SES-u

Dnes účastníci projektu skončili s prezentáciami rôznych typov alternatívnych škôl, ktoré existujú aj v súčasnosti. Následne na to sa zúčasnili kurzov, ktoré sú vedené už skúsenými učiteľmi. Tieto kurzy sú vedené počas Letnej školy Esperanta na rôznych úrovniach (A1, A2,…