Esperanta junularo en la mondo

En la mondo ekzistas multaj junularaj esperantaj organizoj kaj preskaŭ ĉiuj estas unuigitaj sub Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO).

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo kunigas junajn parolantojn de Esperanto kun landaj sekcioj en ĉirkaŭ 40 landoj. Sidejo de la organizo troviĝas en Rotterdam (Nederlando).

Mapo de landaj sekcioj de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo

Ĉeĥa Esperanto-Junularo nature plej proksime kunlaboras kun najbaraj junularaj organizoj: Slovakia Esperanta Junularo, Pola Esperanto-Junularo a Germana Esperanto-Junularo.

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo okazigas Internacian Junularan Kongreson (IJK), ĉiujare en alia urbo. En aliaj junularaj renkontiĝoj ĝi kontribuas per diversaj seminarioj kaj trejnadoj pri diversaj temoj. Ĝi eldonas revuon Kontakto kaj interretan informilon TEJO Aktuale. Al la plej konataj projektoj de TEJO apartenas Pasporta Servo – socia reto kuniganta homojn, kiuj ofertas senpagan loĝadon kaj gastigon en siaj propraj loĝejoj kaj hejmoj kun tiuj, kiuj volas tiun ĉi eblon uzi. La organizo defendas kulturan riĉecon de lingva diverseco, homrajtojn kaj tutmondan komunikadon per facila atingeblo de internaciaj kontaktoj.