Subtenu nin!

Esperanto estas internacia lingvo kaj tiel ĝi ne povas havi naturan subtenon de propra nacio aŭ lando, denaskuloj, eduksistemo, ministerio de kulturo kaj amaskomunikiloj. Esperanto estas dependa de la laboro de volontuloj kaj kontribuoj de ni ĉiuj. Por ke ĝi povu daŭre evolui, disvastiĝadi kaj iam iĝi la „dua lingvo por ĉiuj“, oni devas fari multon da laboro por tio.

Esperanta agado en Ĉeĥio estas dependa de volonta laboro de individuoj kaj neprofitcelaj organizoj. Tiuj ĉi homoj laboras senpage kaj dediĉas al la laboro por Esperanto sian tempon, forton kaj monon. Dank´ al ili en Ĉeĥio okazas kursoj de esperanto, diversaj kultur-edukaj aranĝoj aŭ informado. Pro tio ni kore bonvenigas ĉiun helpon – financan aŭ per organizado de aranĝoj, tradukado kaj distribuado de informmaterialoj, kaj informado de homoj pri Esperanto.

La fonto de enspezoj de ĈEJ estas ĉefe membraj kotizoj, donacoj, subvencioj kaj diversaj subtenoj. Nia havaĵo povas esti uzita por atingi la celojn de ĈEJ kaj por sekurigo de propra aktivado.

Dank´ al viaj kontribuoj ni povas pagi ekz. printadon de informiloj, aliĝkotizojn al foiregoj, lingvaj kaj kulturaj festivaloj, parte elspezojn por organizado de kursoj, ktp.

La plej facila formo de subteno estas membriĝo en nia organizo. Vi povas aliĝi pere de aliĝilo, kiu troveblas ĉi tie , kie vi ankaŭ trovos numero de bankokonto por sendi monon.

En kazo de donacoj kaj aliaj formoj de subteno vi povas ankaŭ uzi bankokonton aperigitan ĉe nia retpaĝo. Ankaŭ gravas ke vi helpu nin kun la organizado de aranĝoj kaj kun prezentado de la Esperanto ĉe diversaj forumoj kaj ĉe renkontiĝoj de neprofitcelaj organizoj. Aŭ simple venu al aranĝo organizita de ni kaj estu parto de nia organizo.