Aliĝilo

Per jena formularo vi povas aliĝi al Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Senpaga aliĝo al ĈEJ alportos al vi nur avantaĝojn:

  • Vi pli facile vojaĝos al E-aranĝoj eksterlande.
  • Vi estos informita pri aktualaĵoj en Esperantujo.
  • Vi ekkonos novajn geamikojn ne nur el Ĉeĥio, sed el la tuta mondo.
  • Nelastvice vi subtenos bonan aferon.

Se vi aldone pagos unujaran membran kotizon nurajn 50 CZK (ĉ. 2 EUR), vi ricevos ankaŭ:

  • Vi povos partopreni aranĝojn organizitajn de ĈEJ sub avantigitaj kondiĉoj.

Ĉi tiun monon vi povas pagi per transpago al konto 2201044279/2010 (IBAN: CZ15 2010 0000 0022 0104 4279).
Ni petas, skribu vian antaŭan kaj familian nomon en mesaĝon por ricevonto.
Se vi ne volas pagi per transpago, kontaktu nin per retpoŝto
(
– Petr Javorik) kaj eble estos alia eblaĵo kiel pagi.

Kampoj markitaj per stelo (★) estas plenskribendaj.

Bazaj informoj

Kontaktoj

Loko de nedaŭra loĝejo (loko, kie vi plej parte logxas – loko de okupo / lernejo)

Loko de deveno (loko de kie vi devenas – loko de daŭra loĝo, se vi studas en alia urbo) – plenigu se ĝi estas alia ol la antaŭa loko

Pliaj kontaktoj

Esperanto

Pliaj informoj

Ni petas, estu atendema post forsendo de aliĝilo. Ni ĉifras informojn pri vi kaj tio daŭras kelke da sekundoj.