ĈEJ na sociálních sítích

Úvod

Jsme mladí lidé, kteří chtějí pomoci mezilidské komunikaci podporou esperanta –
nejrozšířenějšího mezinárodního jazyka.

Společně pořádáme akce, kde máme možnost se zdokonalit v esperantu jeho praktickým používáním a navázat nové kontakty a přátelství, která často sahají daleko do zahraničí.

Kontaktujte nás     nebo vyplňte přihlášku a    staňte se našimi členy.

Hledat
Více o esperantu v ČR
Copyright © 2011 Jan Šebetovský Postaveno na systému WordPress