Kiu ni estas

Ĉeĥa Esperanto-Junularo estas organizo unuiganta junajn ĉeĥajn apogantojn de la internacia lingvo esperanto. Ĝia celo estas unuigi junajn homojn parolantojn esperanton kaj prezenti al la publiko esperanton kiel vivan, modernan kaj efikan rimedon de internacia interkompreniĝo inter homoj. Ĝi instigas ankaŭ al lingva demokratio, kultura diverseco kaj batalo kontraŭ raso kaj ksenofobio. Ĝi estas membra organizo reprezentanta ĉeĥan junularon en la internacia organizo de esperantista junularo TEJO.

Historio

Junaj ĉeĥaj esperantistoj aktivis jam antaŭ la fondo de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio(ĈEA) en la jaro 1969. Poste ili plu agadis en ĝia nomo, ekde la jaro 1982 en ĝia junulara sekcio kaj sub la nomo Ĉeĥa Esperanto-Junularo ankaŭ kiel landa sekcio de la internacia organizo TEJO. Mencioj pri agado de organizita esperanto-junularo en nia lando troveblas ankoraŭ en la jaro 1998. Mallonge poste tamen jam ĝia agado ĉesis, kiam ne ekzistis iu kapabla anstataŭigi la estraranojn, kiuj dume transpaŝis la aĝlimon de 29 jaroj aŭ ne plu povis aktive partopreni pro diversaj personaj kialoj. Junaj uzantoj de esperanto tamen en la Ĉeĥa respubliko restas kaj daŭre aperas ankaŭ novaj interesiĝantoj pri esperanto, precipe rilate al la disvastiĝo de interreto, kiu ebligas al ĉiuj homoj kaj precipe al progresiva junularo komuniki pli rapide, pli malmultekoste kaj pli efike praktike kun iu ajn en la mondo, kaj tial ĝi fariĝas ankaŭ motoro por plua disvastiĝado de esperanto.

 

Do tiel ni iam aspektis (nu fakte niaj antaŭuloj :-) )

 

Pro tio en la jaro 2005 okazis per komuna penado de tri studantoj restarigo de la Ĉeĥa Esperanto-Junularo, ĉi-foje jam kiel memstara civitana asocio, kvankam daŭre intense kunlaboranta kun la plenkreskula organizo ĈEA. La celo estis restarigi klubon de ĉeĥa esperantista junularo, kiu unuigos ĉiujn junajn ĉeĥajn esperantistojn kaj interesiĝantojn pri esperanto, okazigos kursojn, organizos proprajn kunvenojn kaj komunajn veturadojn al eksterlandaj aranĝoj, kolektos informojn pri esperanto kaj ties eluzo, helpos al homoj uzi esperanton por korespondado, vojaĝoj, amikeco ktp.

La ĉefa aranĝo de ĉiu jaro estas IJK (Internacia Junulara Kongreso), kiu okazadas somere ĉiam en alia lando. En la jaro 2009 ĝin eĉ kunlaborante kun Germana Esperanto-Junularo kaj Pola Esperanto-Junularo organizis Ĉeĥa Esperanto-Junularo. Tiam en ĉeĥan urbon Liberec’ venis pli ol tri centoj da gejunuloj el la tuta mondo. La aranĝon subtenis eminentaj personoj de politika kaj kultura vivo kaj trafis ĝin granda amaskomunikila eĥo.

 

Rigardu, kiel pri IJK en Liberec’ raportis la unua germana kanalo ARD. El la elsendo “Nachtmagazin” de la 22-a de julio 2009 je 00:10. Originala versio en esperanto kun germanaj subtekstoj. 

 

Nuntempo

Ĉeĥa Esperanto-Junularo nuntempe havas jam ĉirkaŭ cent membrojn. Per sia honora membreco subtenis ĝin ses personoj, kiuj elstare meritiĝis pro progreso de esperantista junulara movado, kaj en historio, kaj nuntempe. Inter ili menciendas eksa praga ĉefepiskopo Miloslav kardinalo Vlk aŭ konata teologo, psiĥiatro kaj verkisto Max Kašparů.

Kiel jam estis menciite, ni sukcesis esti ankaŭ en amaskomunikiloj, precipe pro la 65-a Internacia Junulara Kongreso aŭ la 5-a datreveno de refondiĝo de ĈEJ. Por ekzemplo ni mencias elstarajn ret-gazetojn lidovky.cz kaj novinky.cz, aŭ eroj de elsendado de stacioj de Ĉeĥa Radio Radio WaveLeonardo.

Ĉiujare gvide de ĈEJ estas organizataj tutŝtataj renkontiĝoj de junaj esperantistoj. Kun Slovakia Esperanto-Junularo ni kreis neformalan unuiĝon de niaj organizoj sub la nomo ĈeSKEJ, laŭ la mallongigoj de niaj nomoj – ĈEJ kaj SKEJ. Kadre de tiu kuniĝo ni ankaŭ organizas diversajn aranĝojn.

Ni ĉeestas ankaŭ tradukprojektojn de ekz. subtekstoj de filmoj, informiloj de urboj kaj vilaĝoj, retpaĝoj… Ni ĉeestas ankaŭ publikigan agadon, ekzemple ni helpis kun tradukado ĉeĥlingven de la broŝuro Malkovru Esperanton aŭ de propaga filmo Esperanto estas…, ĉeĥlingve Esperanto je… Niaj membroj agas ankaŭ sur la internacia kampo.

La agado de ĈEJ dividiĝas je du lokaj kluboj en Prago kaj Brno, kaj ĉiu el ili renkontiĝadas proksimume unufoje monate.

Eksteraj ligiloj