Honoraj membroj kaj subtenantoj

Honoraj membroj

 1. Petr Chrdle (Dobřichovice – okres Praha-okcidento)
 2. Miloslav Šváček (Penčice – okres Přerov)
 3. Josef Vojáček (Brno)
 4. Miroslav Malovec (Brno)
 5. Miloslav Vlk (Praha)
 6. Jaroslav Maxmilián Kašparů (Pelhřimov)
 7. Dagmar Matějů (roz. Chvátalová) (Světlá Nad Sázavou – okres Havlíčkův Brod)
 8. Marek Blahuš (Brno)
 9. Tomáš Břicháček (Praha)

Kunlaborantoj kaj subtenantoj

 1. Miroslav Vaněk (Libošovice – okres Jičín)
 2. Vlaďka Chvátalová (Světlá nad Sázavou – okres Havlíčkův Brod)
 3. Stanislav Štoček (Jablonec nad Nisou)
 4. Vlasta Pištíková (Praha)
 5. Pavla Dvořáková (Písek)
 6. Anna Blahušová (Uherské Hradiště)
 7. Jindra Košťálek (Dominikální Paseky – okres Příbram)
 8. Miroslava Ascherová
 9. Petr Adam Dohnálek (Fulnek – okres Nový Jičín)
 10. Jana Janoviĉ (Praha)
 11. Petr Javorik (Praha)